ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนขามสะแกแสง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนขามสะแกแสง เรื่อง ขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลขามสะแกแสง


รอบรั้วขามสะแกแสง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image